Twoje źródło światła

którego wcześniej nie widziałeś

Jak zostać partnerem?

Współpraca

W celu nawiązania współpracy, prosimy o dostarczenie:

KREDYT KUPIECKI.
W celu uzyskania kredytu kupieckiego prosimy o wypełnienie wniosku kredytowego (pobierz: „Wniosek kredytowy”) i przesłanie go na adres: Pokaż email lub dostarczenie do Państwa handlowca wraz z aktualnymi dokumentami finansowymi firmy (Bilans, Rachunek Wyników, w przypadku osób fizycznych, które nie mają obowiązku sporządzania takich dokumentów, deklaracja VAT7 za ostatni miesiąc oraz deklaracja PIT-36 za poprzedni rok obrachunkowy). Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku kredytowego Państwa handlowiec zostanie poinformowany o wysokości przyznanego limitu i terminie płatności. Decyzja kredytowa jest ważna przez miesiąc od daty jej wydania.
W przypadku potrzeby ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia kredytu proponujemy gwarancję bankową lub weksel in blanco według wzorów zamieszczonych poniżej.

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Prosimy o wypełnienie oświadczenia wekslowego (pobierz: „Oświadczenie do weksla os.fiz.”) oraz weksla in blanco (pobierz: „Wzór weksla”) (pobierz: "Weksel"). Wypełniając te dokumenty, prosimy pamiętać, że:
 • poręczycielem może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, np. współmałżonek;
 • podpisy złożone na oświadczeniu wekslowym i wekslu muszą być tożsame;
 • należy dołączyć kompletne kserokopie dowodów osobistych wystawców weksla, poręczycieli i ich współmałżonków (strony zawierające serię i nr, zdjęcie i adres zameldowania) oraz uzupełnią ewentualne braki w złożonych wcześniej dokumentach rejestrowych i upoważnieniach;
 • na oświadczeniu do weksla niezbędna jest zgoda współmałżonka wystawcy weksla i poręczyciela;
 • oświadczenie wekslowe i weksel muszą być dostarczone w oryginale.

Spółki cywilne. Prosimy o wypełnienie tego oświadczenia wekslowego (pobierz: „Oświadczenie do weksla S.C.”) oraz weksla in blanco (pobierz: „Wzór weksla”) (pobierz: "Weksel"). Wypełniając te dokumenty, prosimy pamiętać, że:
 • wystawcami weksla są wszyscy wspólnicy spółki cywilnej;
 • poręczycielem może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, np. współmałżonek wspólnika spółki cywilnej;
 • podpisy złożone na oświadczeniu wekslowym i wekslu muszą być tożsame;
 • na oświadczeniu do weksla niezbędna jest zgoda współmałżonka wystawcy weksla i poręczyciela;
 • należy dołączyć kompletne kserokopie dowodów osobistych wystawców weksla, poręczycieli i ich współmałżonków (strony zawierające serię i nr, zdjęcie i adres zameldowania) oraz uzupełnią ewentualne braki w złożonych wcześniej dokumentach rejestrowych i upoważnieniach;
 • oświadczenie wekslowe i weksel muszą być dostarczone w oryginale.

Spółki prawa handlowego (Sp. z o.o., spółka akcyjna, spółka jawna). Prosimy o wypełnienie tego oświadczenia wekslowego (pobierz: „Oświadczenie do weksla SP”) oraz weksla in blanco (pobierz: „Wzór weksla”) (pobierz: "Weksel"). Wypełniając te dokumenty, prosimy pamiętać, że:
 • wystawcą weksla może być tylko osoba uprawniona do reprezentacji spółki;
 • poręczycielem może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, np. członek Zarządu, właściciel spółki;
 • podpisy złożone na oświadczeniu wekslowym i wekslu muszą być tożsame;
 • należy dołączyć kompletne kserokopie dowodów osobistych wystawców weksla, poręczycieli i ich współmałżonków (strony zawierające serię i nr, zdjęcie i adres zameldowania) oraz uzupełnić ewentualne braki w złożonych wcześniej dokumentach rejestrowych i upoważnieniach;
 • na oświadczeniu do weksla niezbędna jest zgoda współmałżonka wystawcy weksla i poręczyciela;
 • oświadczenie wekslowe i weksel muszą być dostarczone w oryginale.

Newsletter

Chcesz jako pierwszy dowiadywać się o naszych nowościach i promocjach ? Zapisz się do naszego newslettera. Podaj nam swój adres e-mail.

Informacje

Dla partnerów

Kontakt

Abilite

ul. Okulickiego 26, 05-500 Piaseczno

T. Pokaż numer

E. Pokaż email