Twoje źródło światła

którego wcześniej nie widziałeś

Jak zostać partnerem?

Instrukcje dotyczące lamp zawierających rtęć

Instrukcje dotyczące postępowania ze szczątkami lampy w razie przypadkowego jej uszkodzenia

W sytuacji, gdy ulegnie pęknięciu zimna świetlówka, należy za pomocą sztywnej kartki zebrać do szklanego pojemnika (i szczelnie go zabezpieczyć) resztki rtęci znajdujące się na podłodze. Podłogę należy przetrzeć wilgotną szmatą. Resztki lampy oraz szmatę należy zabezpieczyć w szklanym pojemniku. Wówczas, niebezpieczna rtęć nie przedostanie się na zewnątrz. Rtęci oraz resztek lampy nie należy zbierać za pomocą odkurzacza.

W sytuacji, gdy ulegnie stłuczeniu lub pęknięciu rozgrzana świetlówka, w pomieszczeniu znajdują się opary rtęci. Należy otworzyć okna, zamknąć drzwi od pomieszczenia i opuścić je na minimum 1/2 godziny. Następnie należy zebrać resztki lampy do szklanego pojemnika.

Zabezpieczone resztki znajdujące się w szklanym pojemniku należy oddać do specjalnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych.


Zalecenia dotyczące sposobu utylizacji lampy po zakończeniu jej eksploatacji

Zużyte świetlówki należy oddać do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub podczas zakupu nowych oddać zużyte do sklepu prowadzącego sprzedaż. Zużytych świetlówek nigdy nie wolno wyrzucać do kosza z innymi odpadami.

Zwracane do utylizacji świetlówki muszą być oczyszczone z kurzu, farb, olejów, smarów itp. a w ich opakowaniach zabronione jest składowanie innych odpadów lub przedmiotów. Opakowania te nie mogą być wystawiane na działanie czynników atmosferycznych. W celu zapobieżenia potencjalnym uszkodzeniom, transportowanie, przekładanie i układanie zużytych świetlówek powinno odbywać się z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Informacje

Dla partnerów

Kontakt

Abilite

ul. Okulickiego 26, 05-500 Piaseczno

T. Pokaż numer

E. Pokaż email